Algemene voorwaarden van T&T Design gevestigd te Ternat voor aankopen in onze filialen te Ternat, Lanaken, Diest, Kortrijk, Wijnegem en Aalter

1. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van T&T Design. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van T&T Design.
 • Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord T&T Design behoudt zich het recht voor haar leverings-en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door T&T Design erkend.
 • T&T Design garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • Aan de leveringsplicht van T&T Design zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door T&T Design geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 • De kosten van de eerste levering aan huis van de koper, zijn inbegrepen in de prijs of vermeld op de De levering gebeurt op weekdagen tussen 7 en 17 uur. Bij weigering van de levering wordt een schadevergoeding van 25 % aangerekend.
 • Bij een tweede aanbieding aan huis zullen er automatisch € 20 leverkosten aangerekend worden of € 80 voor leveringen met vrachtwagen (2 chauffeurs voor grotere stukken).
 • Bij bestellingen van onder € 300 zal een leverkost van € 20 aangerekend worden.

3. Prijzen

 • Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
 • Betalingsvoorwaarden: met Bancontact/visa/mastercard of bankcheque bij de Cash betalingen worden enkel aanvaard voor bestellingen lager dan € 3.000.

4. Annulatievoorwaarden

 • Volgens de huidige wetgeving heeft men 7 werkdagen de tijd na de ondertekening van de bestelbon om deze aangetekend en zonder kosten te Dit is enkel van toepassing bij huis-aan-huisverkoop. Deze clausule is NIET geldig voor aankopen die gebeurde in één van onze filialen.
 • Bij aankoop in één van onze filialen, is deze onmiddellijk bindend vanaf de ondertekening van de Bij annulatie rekenen wij 25 % annulatiekosten.

5. Garantie en conformiteit

 • De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst.
 • De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst binnen de 3 dagen te Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan T&T Design) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of per email te melden aan T&T Design. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend.
 • Indien klachten van de consument door T&T Design gegrond worden bevonden, zal T&T Design naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen.
 • Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de consument jegens T&T Design in gebreke B) de consument de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van T&T Design en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

6. T&T Design GARANTIE

 • De wettelijke garantie op al onze artikelen is 2 jaar op fabricagefout of gebrek in grondstof, niet op normale slijtage.
 • Op het kooksysteem geven wij levenslange garantie, uitgenomen op de thermostaat. Iedere garantie vervalt bij foutief gebruik. Indien beschadigde goederen bij de klant dienen opgehaald te worden, zullen volgende tarieven gelden:
 • Ophalen of leveren met bestelwagen (1 chauffeur): € 20
 • Ophalen of leveren met vrachtwagen (2 chauffeurs voor grotere stukken): € 80

7. Aansprakelijkheid

T&T Design is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan toebehoren of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakkingen of raadpleeg onze website.

8. GDPR wetgeving sinds 25 mei 2018

Persoonsgegevens worden enkel gebruikt binnen T&T Design en worden op strikt vertrouwelijke wijze behandeld. De database is beveiligd conform de GDPR wetgeving.