Algemene Voorwaarden van T&T Design gevestigd te Ternat voor aankopen in onze filialen te Ternat, Diest, Kortrijk, Wijnegem en Aalter

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van T&T Design. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van T&T Design.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. T&T Design behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door T&T Design erkend.
1.4 T&T Design garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Aan de leveringsplicht van T&T Design zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door T&T Design geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.3. De kosten van de eerste levering aan huis van de koper, zijn inbegrepen in de prijs of vermeld op de bestelbon. Bij aankopen lager dan 300,00€ dient men een leverkost van 20,00€ bij te betalen. De levering gebeurt op weekdagen tussen 7 en 17 uur. Bij weigering van de levering wordt een schadevergoeding van 25 % aangerekend.
2.4. Bij een tweede aanbieding aan huis zullen er automatisch € 20 leverkosten aangerekend worden of 80 € voor leveringen met vrachtwagen (2 chauffeurs voor grotere stukken).

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
3.2 Betalingsvoorwaarden: met bancontact of bankcheque bij de levering. Cash betalingen worden enkel aanvaard voor bestellingen lager dan 3.000 €.

4. Annulatievoorwaarden

4.1 Volgens de huidige wetgeving heeft men 14 werkdagen de tijd na de ondertekening van de bestelbon om deze aangetekend en zonder kosten te annuleren. Dit is enkel van toepassing bij huis-aan-huisverkoop. Deze clausule is NIET geldig voor aankopen die gebeurde in één van onze filialen.
4.2. Bij aankoop in één van onze filialen, is deze onmiddellijk bindend vanaf de ondertekening van de overeenkomst. Bij annulatie rekenen wij 25 % annulatiekosten aan.

5. Garantie en conformiteit

5.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst.
5.2 De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst binnen de 3 dagen te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan T&T Design) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of per email te melden aan T&T Design. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend.
5.3 Indien klachten van de consument door T&T Design gegrond worden bevonden, zal T&T Design naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen.
5.4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de consument jegens T&T Design in gebreke is; B) de consument de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van T&T Design en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

6. Aansprakelijkheid

T&T Design is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan toebehoren of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

7. T&T Design garantie

De wettelijke garantie op al onze artikelen is 2 jaar.
Iedere garantie vervalt bij foutief gebruik. Indien beschadigde goederen bij de klant dienen opgehaald te worden, zullen volgende tarieven gelden:
Ophalen of leveren met bestelwagen (1 chauffeur): 20 €
Ophalen of leveren met vrachtwagen (2 chauffeurs voor grotere stukken): 80 €

Kookset
Levenslange garantie op het volledige set ( behalve op de thermostaat ) indien het te vervangen element wordt binnen gebracht of opgestuurd naar T&T Design
http://www.koken-bakken-stomen-ttdesign-kookset.be/

Matrassen
5 jaar garantie op fabricagefout of gebrek in grondstof, niet op normale slijtage.
http://www.ttdesign-slaapmatrassen.be/T&T- Airless :2 jaar op fabricage fout of gebrek in grondstof.
De garantie vervalt bij foutief gebruik, afgebroken handvaten, deksels die MET rubberen stop in de microgolfoven werden geplaatst ( deksel van Airless mag wel in de microgolf maar zonder rubberen stop) , gebruik van oliën wordt ten stelligste afgeraden. De garantie bestaat uit vervangen of herstellen van het beschadigde element.

Damask Messen
2 jaar tegen fabricagefout of gebrek in grondstof. De garantie vervalt bij foutief gebruik.
http://www.ttdesign-japansemessen.be/Damaskmessenset.TT-design.cfm

Porselein / bestekken / Kristal
2 jaar tegen fabricagefout of gebrek in grondstof. De garantie vervalt bij foutief gebruik. Voorkomende krassen door gebruik van scherpe messen in het porselein, vallen niet onder garantie

Tuinmeubelen : 2 jaar garantie tegen fabricagefout of gebrek in grondstof
Teak of teak met Inox .. Geen garantie op kleine scheurtjes / vergrijzing / vlekken / schade door verkeerd gebruik of behandeling met chemische producten.

Decoratie
2 jaar garantie tegen fabricagefout of gebrek in grondstof.. Binnen- en buitendecoratie zoals stenen kruiken, Buddha beelden, fonteinen, mistmakers .. etc. Geen garantie op vorstschade (vb. kruiken die gevuld zijn met aarde en/of water die in de winter barsten door vocht)
http://www.ttdesign-tafeldecoratie.be/
http://www.ttdesign-woondecoratie.be/

Meubelen
2 jaar garantie tegen fabricagefout of gebrek in grondstof.. Voor massieve meubelen moet men er rekening mee houden dat kleine scheurtjes of knopen(knoesten) eigen zijn aan de materie en niet onder garantie vallen. Voor massieve meubelen is de juiste vochtigheidsgraad in de leefruimte belangrijk. ( ideaal voor mens, plant en meubel = 50% vocht )
De betonmeubelen kunnen verschillende nuances hebben in kleur en witte puntjes/vlekjes zijn eigen aan dit product .

Barbecue:
Een garantie van 2 jaar. Op de kunststof gasleidingen geldt een garantie van 2 jaar.
http://www.ttdesign-bbq.be/gasbbq.TT-design.cfm

Verlichting
2 jaar garantie tegen fabricagefout of gebrek in grondstof.. De lampen zijn niet inbegrepen in de levering
http://www.ttdesign-verlichting.be/

Garantie lederen salons
2 jaar garantie tegen fabricagefout of gebrek in grondstof.
T&T Design staat garant voor de kwaliteit van de door haar gemaakte en verkochte meubelen.
Het gebruik van hoogwaardige materialen, langdurige relaties met betrouwbare leveranciers,
de stielkennis en onze focus op duurzaamheid zijn de beste garantie voor (zit)meubelen met jarenlang gebruikscomfort.

Normale slijtage komt niet in aanmerking voor herstelling onder garantie.
Salons zijn geschikt voor mensen tot max. 110 kg / Elektrische relaxen zijn geschikt voor mensen tot max. 95kg.

Wat valt niet onder garantie:
– Door gebruik veroorzaakte normale slijtage en verontreiniging.
– Schade als gevolg van vocht, temperatuur-, licht- en weersinvloeden.
– Verkleuringen door kleding.
– Schade die het gevolg is van onoordeelkundig gebruik of verkeerd onderhoud.
– Beschadiging door een externe oorzaak.

Wij wijzen uitdrukkelijk op het feit dat verschillend gebruik van diverse zitplaatsen het uitzicht en het zitcomfort anders zal beïnvloeden. Op termijn kan een merkbaar verschil in zithardheid ontstaan op uw lievelingsplek ten opzichte van minder gebruikte zitplaatsen. Ook de hierdoor veroorzaakte, blijvende uitrekking van de bekledingsmaterialen (plooivorming), is geen reden tot klachten. Kleurafwijkingen en structuurverschillen ten opzichte van de stalen kunnen voorkomen en dienen, binnen redelijke grenzen, te worden aanvaard.